You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Danh sách khách hàng

13-03-2023 - 20:53


LABSoft hiện đang có trên 200 khách hàng sử dụng LABCONN:

- Nhóm Bệnh viện nhà nước: Chợ Rẫy, DHYD, Từ Dũ, Gia Định, Bình Dân, 115, Trưng Vương, Viện Tim, 175, TW Huế, Đk Đà Nẵng, C Đà Nẵng, ...

- Nhóm Bệnh viện tư nhân: Hệ thống Hoàn Mỹ (TPHCM, Đồng Nai, Đà Lạt, Đà Nẵng, Cần Thơ...), Hệ thống Xuyên Á (TPHCM, Long An, Tây Ninh), Gia An 115, An Sinh, Tâm Anh, Tâm Đức, Vạn Hạnh. AIH, CIH, Mỹ Đức ...

- Nhóm phòng khám tư nhân: Medic Hòa Hảo, Hệ thống Tâm An, Hệ thống LABHouse, Hệ thống VNVC, Kỳ Hòa...

- Nhóm khách hàng nước ngoài: Campuchia:Paramed, Lào: LUANGPRABANG, MAHOSOT, SAVANNAKET...